Jashin-chan Dropkick ประกาศยกเลิกอีเวนต์ เนื่องจากมีการลอบวางเพลิงและขู่ฆ่าผู้เข้าร่วมงาน

Jashin-chan Dropkick หรือ Dropkick on My Devil! อีกหนึ่งผลงานอนิเมะที่ใครหลายคนชื่นชอบ หลังจากที่มีการประกาศจัดอีเวนต์ “Thank You Dropkick! in Sapporo” ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2021 ล่าสุดจากการเกิดเหตุลอบวางเพลิงที่สถานที่จัดการงาน Adachi Gakuen Odori Koen Hall และมีการขู่ฆ่าแขกรับเชิญกับผู้เข้าร่วมงาน ก็ทำให้อีเวนต์นี้ประกาศยกเลิกการจัดการอย่างเป็นทางการแล้ว

ที่มีการยกเลิกการจัดงาน เนื่องจากทางตำรวจของ Sapporo ได้มีการรับรู้ถึงเรื่องนี้ จึงได้ข้อความร่วมมือในการป้องกันการก่ออาชญากรรมกับทางผู้จัดการและเจ้าของสถานที่นั่นเอง

สำหรับผู้ที่ซื้อบัตรเข้าชมงานแล้ว ทางผู้จัดงานจะมีการคืนเงินค่าตั๋วให้เต็มจำนวน และจะมีการแจกแผ่น Blu-ray Music Video กับกุญแจอคริลิคของงาน “Thank you Dropkick!” ให้กับทุกคนเป็นของที่ระลึกเพื่อเป็นคำขอโทษที่ไม่สามารถจัดงานได้ ส่วนการจัดงานครั้งใหม่นั้นจะมีการเผยในอนาคตอันใกล้นี้